Địa chỉ: 198 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: [email protected]
Hotline:  0934488813 (SX Quảng Cáo) or 0933991404 (Tổ chức Event)

VÌ SAO CHỌN NEON FILM – EP.EVENT